When optimizing your campaign you can get ideas

A lower CPA does not necessarily indicate higher profit. Why?

A lower CPA does not necessarily indicate

A lower CPA does not necessarily indicate higher profit. Why?

A) A lower CPA may be due to changes in CPC bidding
B) A lower CPA may also have lower sales volume, reducing overall profit
C) A lower CPA may be due to additions in negative keywords
D) A lower CPA may be due to changes in network distribution

Xem thêm : Which best describes the Optimize ad rotation setting in AdWords?

A lower CPA does not necessarily indicate adwords-fundamentals-certificate

Correct adwords exam answers A lower CPA does not necessarily indicate :

B) A lower CPA may also have lower sales volume, reducing overall profit

Giới thiệu về đặt giá thầu CPA Mục tiêu Quảng cáo google adwords

CPA mục tiêu là chiến lược Đấu thầu thông minh của AdWords đặt giá thầu để giúp nhận được nhiều chuyển đổi nhất có thể với giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu bạn đặt. Nó sử dụng quá trình học máy học tiên tiến để tự động tối ưu hóa giá thầu và cung cấp khả năng đấu giá thời gian đấu thầu để điều chỉnh giá thầu cho mỗi lần đấu giá.

CPA Mục tiêu có sẵn dưới dạng chiến lược chuẩn trong một chiến dịch hoặc như chiến lược danh mục đầu tư trong nhiều chiến dịch và nhóm quảng cáo. Bài viết này giải thích cách đặt giá thầu CPA mục tiêu hoạt động và cài đặt của nó là gì.

Dịch Tiếng Việt Adwords Fundamentals Exam Answers  A lower CPA does not necessarily indicate :

CPA thấp hơn không nhất thiết cho thấy lợi nhuận cao hơn. Tại sao?

A) CPA thấp hơn có thể là do thay đổi trong đặt giá thầu CPC

B) CPA thấp cũng có thể có doanh số bán hàng thấp hơn, giảm tổng lợi nhuận

C) CPA thấp hơn có thể do bổ sung trong các từ khóa phủ định

D) CPA thấp hơn có thể là do sự thay đổi trong phân phối mạng

Câu trả lời chính xác adwords exam answers A lower CPA does not necessarily indicate :

B) CPA thấp cũng có thể có doanh số bán hàng thấp hơn, giảm tổng lợi nhuận

Làm thế nào nó hoạt động

Sử dụng thông tin lịch sử về chiến dịch của bạn và đánh giá các tín hiệu theo ngữ cảnh hiện tại trong thời gian đấu giá, đặt giá thầu CPA mục tiêu sẽ tự động tìm giá thầu CPC tối ưu cho quảng cáo của bạn mỗi khi nó đủ điều kiện để xuất hiện. AdWords đặt những giá thầu này để đạt được một CPA trung bình bằng với mục tiêu của bạn trên tất cả các nhóm quảng cáo và chiến dịch sử dụng chiến lược này.

Xem thêm: Kiến thức SEO

Một số chuyển đổi có thể đắt hơn mục tiêu của bạn và một số chi phí có thể ít hơn, nhưng tổng cộng AdWords sẽ cố gắng giữ cho chi phí mỗi chuyển đổi của bạn bằng với CPA mục tiêu bạn đặt. Những thay đổi trong CPA diễn ra bởi vì CPA thực tế của bạn phụ thuộc vào các yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của Google, như những thay đổi đối với trang web hoặc quảng cáo của bạn hoặc sự cạnh tranh gia tăng trong đấu giá quảng cáo. Ngoài ra, tỷ lệ chuyển đổi thực tế của bạn có thể thấp hơn hoặc cao hơn tỷ lệ chuyển đổi dự đoán.

Xem thêmWhich potential factor does Google use to calculate a search campaigns recommended daily budget?

 With social extensions how are +1s calculated for your ad and Google+ page