Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

How could an advertiser determine the most profitable keywords

How could an advertiser determine the most profitable keywords

How could an advertiser determine the most profitable keywords within a campaign?

A) Compare the costs accrued by each keyword with the conversion data for that keyword

B) Identify the keywords with the lowest “first page bid estimates”

C) Compare the total clicks to total conversions for each keyword in the account

D) Identify the keywords with the highest clickthrough rate

Move ToBud would like to test new logic in his application that uses the AdWords Application Programming Interface (API) without modifying his live AdWords campaigns. Which tool would allow him to do this?

How could an advertiser determine the most Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

Correct AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers How could an advertiser determine the most profitable keywords :

A) Compare the costs accrued by each keyword with the conversion data for that keyword

Tối ưu hóa chiến dịch của bạn

Bây giờ bạn đã biết số liệu thống kê nào được sử dụng để đo lường hiệu suất quảng cáo của bạn, hãy giới thiệu cách sử dụng dữ liệu đó để cải thiện hiệu suất của bạn. Bạn cũng sẽ muốn tối ưu hóa chiến dịch của mình dựa trên các mục tiêu kinh doanh của bạn, một số trong số đó chúng tôi sẽ đi qua dưới đây.

Nói chung, bạn sẽ muốn tập trung vào việc cải thiện tiềm năng chuyển đổi của mình thông qua việc thu hút đúng khách hàng đến với doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là một số chiến lược cơ bản và các mẹo cụ thể về cách tối ưu hoá từ khoá, văn bản quảng cáo, giá thầu và ngân sách của bạn.

Dịch Tiếng Việt AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers How could an advertiser determine the most profitable keywords :

Làm thế nào một nhà quảng cáo có thể xác định những từ khóa có lợi nhất trong một chiến dịch?

A) So sánh các chi phí được tích lũy bởi mỗi từ khoá với dữ liệu chuyển đổi cho từ khóa đó

B) Xác định các từ khoá với “ước tính giá thầu đầu trang” thấp nhất

C) So sánh tổng số nhấp chuột với tổng số chuyển đổi cho mỗi từ khóa trong tài khoản

D) Xác định các từ khoá với tỷ lệ nhấp cao nhất

Câu trả lời chính xác AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers How could an advertiser determine the most profitable keywords : 

A) So sánh các chi phí được tích lũy bởi mỗi từ khoá với dữ liệu chuyển đổi cho từ khóa đó

Nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn trên Mạng Hiển thị

Với một chiến dịch gắn kết thương hiệu, bạn muốn xây dựng nhận thức và mối quan hệ tích cực với công ty của bạn và các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Khách hàng có thể tương tác với thương hiệu của bạn theo nhiều cách, bao gồm xem video, chơi trò chơi, dành thời gian trên trang web của bạn hoặc liên lạc với khách hàng khác.

Xem thêm: Kiến thức SEO

Đây là một số mẹo sử dụng nhắm mục tiêu, định dạng quảng cáo đa truyền thông và đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM).

Sử dụng lập kế hoạch quảng cáo để tự động thay đổi giá thầu của bạn trong cả ngày:

Lập kế hoạch quảng cáo bao gồm cài đặt nâng cao cho phép bạn điều chỉnh giá cho quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định.Tăng giá thầu CPC của bạn theo một tỷ lệ phần trăm nhất định vào những ngày hoặc thời gian trong ngày có lợi nhất cho bạn.

Xem thêm:  Which scenario would record to two conversions (1-per-click)?