Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

The IP Exclusion tool allows advertisers to

The IP Exclusion tool allows advertisers to

The IP Exclusion tool allows advertisers to:

A) discover IP addresses of competitors
B) obtain IP addresses for valuable website visitors
C) determine which IP addresses have seen ads
D) prevent specific IP addresses from seeing their ads

Move To : Which scenario would record to two conversions (1-per-click)?

The IP Exclusion tool allows advertisers to Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

Correct adwords exam answers The IP Exclusion tool allows advertisers to :

D) prevent specific IP addresses from seeing their ads

Loại trừ địa chỉ IP

Nhận các nhấp chuột không mong muốn có chi phí cho bạn? Bạn có thể đưa quảng cáo ra khỏi những khu vực nhất định trên bản đồ Internet, bằng cách loại trừ địa chỉ IP của máy tính hoặc mạng.

Bài viết này giải thích cách loại trừ địa chỉ Giao thức Internet (IP) theo chiến dịch để tất cả các quảng cáo trong chiến dịch đó bị chặn từ các máy tính và mạng được liên kết với các địa chỉ đó.

Dịch Tiếng Việt AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers The IP Exclusion tool allows advertisers to :

Công cụ loại trừ IP cho phép các nhà quảng cáo:

A) phát hiện địa chỉ IP của đối thủ cạnh tranh

B) lấy địa chỉ IP cho khách truy cập trang web có giá trị

C) xác định địa chỉ IP nào đã thấy quảng cáo

D) ngăn không cho địa chỉ IP cụ thể nhìn thấy quảng cáo của họ

Câu trả lời chính xác adwords exam answers The IP Exclusion tool allows advertisers to :

D) ngăn không cho địa chỉ IP cụ thể nhìn thấy quảng cáo của họ

Tại sao loại trừ theo địa chỉ IP

Bạn có thể loại trừ các địa chỉ IP cụ thể để giới hạn hiển thị quảng cáo của bạn trên các mạng lưới cụ thể mà bạn cho rằng không phải là khách hàng tiềm năng sẽ sử dụng.

Xem thêm: Kiến thức SEO

Những người làm việc tại công ty của bạn thường xuyên kiểm tra kết quả tìm kiếm không phải trả tiền trên trang web của bạn, nơi quảng cáo của bạn đôi khi hiển thị. Vì số lần hiển thị quảng cáo không mong muốn và nhấp chuột vô ý gây tốn kém, bạn quyết định loại trừ địa chỉ IP mạng của công ty bạn.

Đặt các loại trừ nội dung và tùy chọn loại trang web

Cài đặt loại trừ nội dung cho phép bạn chọn không tham gia hiển thị quảng cáo cùng với các danh mục trang web, video và ứng dụng trên điện thoại di động nhất định có thể không thích hợp cho thương hiệu của bạn.

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước về cách đặt loại trừ nội dung trong tài khoản của bạn.Trong trải nghiệm AdWords trước đây, các cài đặt này được gọi là “Tùy chọn danh mục trang web” cho các chiến dịch trên Mạng Hiển thị. Đối với chiến dịch video, bộ lọc Nội dung chuẩn được tự động bật. Nếu bạn muốn tắt tính năng này, bạn có thể tìm nó trên bảng điều khiển loại trừ nội dung được mô tả trong các hướng dẫn bên dưới. Tìm hiểu thêm về Bộ lọc nội dung chuẩn .

Xem thêm: Which are key elements to keep in mind when optimizing a landing page for AdWords