Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

To improve the performance of an ad group on the Search Network

To improve the performance of an ad group on the Search Network

To improve the performance of an ad group on the Search Network, advertisers should create ad groups containing:

A) managed placements and keywords

B) destination URLs set at the ad group level

C) at least 50 keywords

D) keywords that are also included in the ad text

Move ToWhich are key elements to keep in mind when optimizing a landing page for AdWords

To improve the performance of an ad group Adwords Advanced Search Advertising Exam Answers

Correct adwords exam answers To improve the performance of an ad group :

D) keywords that are also included in the ad text

Cải thiện từ khoá cho Mạng Tìm kiếm quảng cáo google adwords

Đã đến lúc để xác định từ khoá hoạt động kém và làm cho chúng làm việc chăm chỉ hơn cho bạn. Bạn sẽ muốn cải thiện mức độ liên quan của từ khoá để giúp tăng Điểm Chất lượng, sửa đổi các loại kết hợp cho những từ khóa không giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo của mình hoặc xóa các từ khoá trùng lặp trong tài khoản của bạn. Bài viết này chỉ cho bạn cách tìm từ khoá có hiệu suất thấp và giúp bạn hiểu cách khắc phục chúng.

Khi bạn đã biết cách tìm dữ liệu cho từ khoá của mình , bạn đã sẵn sàng làm việc để cải thiện chúng. Một cách hay để bắt đầu là tìm kiếm và loại bỏ các từ khoá trùng lặp .

Dịch Tiếng Việt AdWords Advanced Search Advertising Exam Answers To improve the performance of an ad group :

Để cải thiện hiệu suất của một nhóm quảng cáo trên Mạng tìm kiếm, các nhà quảng cáo nên tạo các nhóm quảng cáo có chứa:

A) vị trí được quản lý và từ khoá

B) URL đích được đặt ở cấp nhóm quảng cáo

C) ít nhất 50 từ khóa

D) từ khoá cũng được bao gồm trong văn bản quảng cáo

Câu trả lời chính xác adwords exam answers To improve the performance of an ad group :

D) từ khoá cũng được bao gồm trong văn bản quảng cáo

Cải thiện sự liên quan của từ khóa

Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng từ khóa của bạn có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bằng cách đó, khách hàng có nhiều khả năng nhấp vào quảng cáo của bạn hơn khi họ tìm kiếm cụm từ cụ thể, có thể giúp cải thiện tỷ lệ nhấp (CTR) và Điểm chất lượng của bạn .

Đảm bảo từ khóa của bạn có liên quan đến quảng cáo trong các nhóm quảng cáo của bạn.

Giả sử quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn là về các dịch vụ bạn cung cấp cụ thể cho việc sáp sàn gỗ thông. Bạn có thể muốn các từ khoá trong nhóm quảng cáo đó bao gồm cụm từ gỗ thông . Bạn có thể thử sử dụng chèn từ khóa để tự động cập nhật văn bản quảng cáo để bao gồm một trong những từ khóa của bạn phù hợp với cụm từ tìm kiếm của khách hàng.

Xem thêm: Kiến thức SEO

Sửa đổi loại đối sánh từ khóa của bạn

Khi bạn đã phân đoạn dữ liệu hiệu suất từ ​​khoá theo loại kết hợp cụm từ tìm kiếm , bạn có thể xác định loại so khớp nào đang hoạt động tốt cho từ khóa và tìm kiếm nào

Xem thêm: Kiến thức SEO