When optimizing your campaign you can get ideas

What’s one benefit of creating multiple ad groups?

What’s one benefit of creating multiple ad groups?

What’s one benefit of creating multiple ad groups?

A. You can target specific ad groups into various Google networks
B. You can break up keywords and ads into related themes
C. You can set different budgets for each ad group
D. You can pause specific keywords if they are not performing well

What’s one benefit of creating multiple ad groups? Google AdWords Fundamentals Exam answers

Correct answer What’s one benefit of creating :

B. You can break up keywords and ads into related themes

Các nhóm quảng cáo làm việc như thế nào

Một nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo nhắm mục tiêu tập chia sẻ của các từ khóa. Bạn đặt giá thầu, hoặc giá, sẽ được sử dụng khi từ khoá của một nhóm quảng cáo kích hoạt một quảng cáo xuất hiện. Đây được gọi là giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) .

Bạn cũng có thể đặt giá cho các từ khoá riêng lẻ trong nhóm quảng cáo. Sử dụng các nhóm quảng cáo để tổ chức quảng cáo theo một chủ đề chung, chẳng hạn như loại sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn quảng cáo.

Dịch Tiếng Việt Adwords Fundamentals Exam Answers

Lợi ích của việc tạo nhiều nhóm quảng cáo là gì?

A. Bạn có thể nhắm mục tiêu các nhóm quảng cáo cụ thể vào các mạng Google khác nhau

B. Bạn có thể chia nhỏ các từ khoá và quảng cáo thành các chủ đề liên quan

C. Bạn có thể đặt ngân sách khác nhau cho mỗi nhóm quảng cáo

D. Bạn có thể tạm dừng các từ khoá cụ thể nếu chúng không hoạt động tốt

Câu trả lời chính xác What’s one benefit of creating:

B. Bạn có thể chia nhỏ các từ khoá và quảng cáo thành các chủ đề liên quan

Nhóm quảng cáo nhóm theo các chủ đề tương tự

Nhiều nhà quảng cáo thấy hữu ích khi đặt các nhóm quảng cáo trên các phần hoặc danh mục xuất hiện trên trang web của họ. Ví dụ: giả sử bạn bán đồ tráng miệng, đồ uống và đồ ăn nhẹ trên trang web của bạn.

Trong bảng bên dưới, mỗi nhóm quảng cáo chứa một danh sách từ khóa tập trung vào một sản phẩm bạn muốn bán. Danh sách từ khóa trong mỗi nhóm quảng cáo cho biết hệ thống của chúng tôi chỉ hiển thị quảng cáo cho các sản phẩm này trên các trang web có liên quan đến chúng.

Xem thêm: It is beneficial to create multiple ad groups in order to: